VV娱乐社区 > 活动 > 节日晚会 > 感恩母亲节歌舞晚会

感恩母亲节歌舞晚会

活动时间:2019-05-12 20:00:00 至 2019-05-12 23:00:00

活动地点:九州艺苑->荷塘雅居[电信] (703280)

活动分类:节日晚会

活动标签

活动介绍

为了增加朋友们热爱VV娱乐社区活动,拓展房间在VV娱乐社区的影响,展现房间管理多彩文化生活,定于5月12号举办《感恩母亲节歌舞晚会》,从而增进V友之间的真诚友谊,活跃房间气氛,提高管理素质和管理团队凝聚力,以此丰富朋友们的网络业余生活.
展开

节目单

开场舞: 山妹子《今夜舞起来 》

【嘉宾演员】阿窝欧                  演唱歌曲:  妈妈

01【01号演员】心如止水           演唱歌曲:   红枣树

02【02号演员】天籁★聆听        演唱歌曲:   有娘叫最幸福 

03【03号演员】婳  眉              演唱歌曲:  万爱千恩

04【04号演员】学前小班           朗 读 :   母亲是一种岁月

05【05号演员】萧  然              演唱歌曲:  多情的牵挂

06【06号演员】高  山              演唱歌曲:  最美的歌唱给妈妈

07【07号演员】晴  天              演唱歌曲:   我爱桃花,我爱家

08【08号演员】老   歌             演唱歌曲:     把你带回我的草原

09【09号演员】蓝   星             演唱歌曲:  天之大

10【10号演员】衣污余             演唱歌曲:  嫂子颂

11【11号演员】彩   云             演唱歌曲:   吉祥的酥油灯

12【12号演员】红  歌              演唱歌曲:  母亲

13【13号演员】雪                    演唱歌曲:  心心相系

14【14号演员】圆  梦              演唱歌曲:   你怎么说

15【15号演员】香  叶              演唱歌曲:   花桥流水

16【16号演员】俊                    演唱歌曲:   秋水伊人

17【17号演员】桃☆子             演唱 歌曲:  踏浪 

18【18号演员】问☆兰              演唱歌曲:  疼爱妈妈

19【19号演员】沉☆默             演唱 歌曲:  黄梅戏

20【20号演员】赛  赛              演唱歌曲:   拥有的回忆

21【21号演员】雨☆梦             演唱歌曲:   献给妈妈的歌

22【22号演员】微☆尘             演唱歌曲:   人间第一情

23【23号演员】小黎明          演唱 歌曲:  妈妈

24【24号演员】舞☆舞             舞蹈表演:   亲爱的妈妈

展开

活动流程

1.主持人开场

2.区领导讲话

3.主持人宣布晚会开始

4.拉开晚会的序幕

展开

工作人员

【晚会监制】神马

【晚会策划】猫猫

【晚会指挥】荷塘

【晚会主持】伊梦

【晚会撰稿】方夏

【晚会导演】猫猫 荷塘

【片花制作】荷塘

【晚会片花】神马  小黎明  实在人  海梅  永恒

【晚会广播】真爱   

【晚会递麦】黑麦

【晚会迎宾】全体管理

展开

上一个活动原创音乐人冷沫《谁怜梦里人消瘦》新歌发布会

下一个活动声乐艺术学院教学